Αρχική Δημοτικός Ξενώνας Λουτρά Ισολογισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017
«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2017
«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017
«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου»